Get Adobe Flash player

เปลี่ยนภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ลงชื่อเข้าระบบ

432393
Today
This Week
This Month
All days
165
354
7716
432393

Server Time: 2017-10-23 13:13:39

อายุรกรรม

user-noimage-200                 user-noimage-200               DSC 2453

 นพ บุญยงค์  จิรสุวรรณกุล                                 นพ กวี  นพวิง                              นพ อลงกรณ์  จันทร์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                      นายแพทย์ชำนาญการ

          อายุรศาสตร์                                          อายุรศาสตร์                                          อายุรศาสตร์

 user-noimage-200                 user-noimage-200               user-noimage-200     
     นพ ภูริทัต  สุทธิประภา                         นพ เสริมชาติ  ชินการสวัสดิ์                     พญ เนาวรัตน์  บูระวัฒน์

     นายแพทย์ชำนาญการ                              นายแพทย์ชำนาญการ                       นายแพทย์ชำนาญการ

            อายุรศาสตร์                                            อายุรศาสตร์                                       อายุรศาสตร์

 user-noimage-200                  user-noimage-200               user-noimage-200    
 พญ โอเปิ้ล  สัจจวาณิชย์                              นพ ณรงค์ชัย  สังซา                             พญ ลักษมณ  ประเดิม

 นายแพทย์ชำนาญการ                                 นายแพทย์ชำนาญการ                           นายแพทย์ชำนาญการ

 

   อายุรศาสตร์โรคไต                                     อายุรศาสตร์โรคไต                               อายุรศาสตร์โรคไต

 DSC 2243                  user-noimage-200              user-noimage-200              

 นพ ความสุข  เรืองวัฒนะโชติ                         นพ ฉัตรชัย แก้วสมศรี                        นพ วิจักษณ์ กัญญาคำ

   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                      นายแพทย์ชำนาญการ                        นายแพทย์ชำนาญการ

              ตจวิทยา                                         อายุรศาสตร์โรคหัวใจ         อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

   

user-noimage-200              user-noimage-200 

   พญ สุรัญชนา ขจัดโรคา                          พญ พัชวรรณ สืบมี

    นายแพทย์ชำนาญการ                          นายแพทย์ชำนาญการ

     อายุรศาสตร์โรคเลือด                       อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม